Vyměňte starý kotel za nový. Případně za tepelné čerpadlo. Nyní i se státní dotací, kterou Vám kompletně vyřídíme.

Staré kotle patřící do 1. a 2. emisní třídy budou na celém území ČR od roku 2022 zakázány. A právě na jejich výměnu vypsal stát v letošním roce třetí (a poslední) vlnu tzv. „kotlíkových dotací“. My Vám se získáním dotace pomůžeme (vlastně ji za Vás úplně celou vyřídíme) a navíc kompletně zajistíme výměnu Vašeho starého kotle za nový. Pomůžeme Vám tak ušetřit až 80% nákladů, které v nejbližší době pravděpodobně stejně budete muset vynaložit. V tabulce vidíte maximální hodnoty dotací na jednotlivé podporované zdroje. Dotaci je možné čerpat nejen na samotné pořízení nového topného zdroje, ale i na náklady spojené s jeho uvedením do provozu (např. stavební práce) a na vybudování či rekonstrukci otopné soustavy.

Termíny pro příjem žádostí o kotlíkové dotace se v jednolivých krajích liší, ale naším prostřednictvím můžete využít tzv. předregistrace, kdy za Vás žádost podáme k nejbližšímu možnému datu.

Pro pohodlné získání kotlíkové dotace nám napište na
ENERGIE@POMOCVERITELUM.CZ

Podmínky pro získání dotace:

→     výměna kotle na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy s ručním přikládáním
→     žadatelem je fyzická osoba
→    budova, v níž k výměně dojde, je v katastru vedená jako objekt k bydlení s maximálně třemi bytovými jednotkami

Pro pohodlné získání kotlíkové dotace nám napište na
ENERGIE@POMOCVERITELUM.CZ

K žádosti o dotaci je potřeba doložit:

→     technickou zprávu stávajícího kotle
→     fotodokumentaci stávajícího kotle (kotel, napojení na otopnou soustavu, komín)
→     výpis z katastru nemovitostí
→     souhlas případného spoluvlastníka nemovitosti

Pro pohodlné získání kotlíkové dotace nám napište na
ENERGIE@POMOCVERITELUM.CZ

K závěrečnému vyúčtování je třeba doložit:

→     položkový rozpočet
→     fakturu
→     smluvní dokumentaci
→     osvědčení o oprávnění montovat topné zdroje
→     doklad o ekologické likvidaci starého kotle
→     fotodokumentaci nového kotle

Pro pohodlné získání kotlíkové dotace nám napište na
ENERGIE@POMOCVERITELUM.CZ

Co pro Vás můžeme udělat my:

→     připravíme veškeré povinné podklady
→     odešleme kompletní žádost
→     pohlídáme termín schválení žádosti
→     pomůžeme Vám s výběrem vhodného zdroje vytápění
→     zajistíme dodání a instalaci nového topného zdroje
→     připravíme podklady pro závěrečné vyúčtování

Pro pohodlné získání kotlíkové dotace nám napište na
ENERGIE@POMOCVERITELUM.CZ

Nesplňujete podmínky pro získání dotace, ale rádi byste získali plynový kondenzační kotel, nebo tepelné čerpadlo za výhodných podmínek? Napište nám na energie@pomocveritelum.cz a najdeme vhodné řešení i pro Vás!