fbpx

Tento projekt vznikl na základě zkušeností mnoha odborníků působících dlouhá léta v pojišťovnictví s cílem pomoci pojištěným (ev. poškozeným) získat v případě vzniku pojistné události od pojistitelů pojistná plnění, na která mají právní nárok. Je všeobecně známým faktem, že pojistitelé se velmi často ve snaze neposkytnout plnění ve správné výši odvolávají na pojistné podmínky a na různá slovní spojení v nich nebo ve smlouvě uvedená, s cílem minimalizovat náklady na výplaty pojistných událostí. Zejména proto, že hlavním ekonomickým ukazatelem pojistitelů je přijaté pojistné proti vyplacenému plnění. Společným znakem téměř všech těchto škod je, že při jejich vyřizování pojistitelé vyplatí jen jejich část a to z důvodu, že poškozený či pojištěný není schopen vznést veškeré svoje nároky, jež mu z pojistné události plynou,  a pojistitel pak přistoupí k odškodnění pouze těch nároků, které poškozený či pojištěný vznesl. Přitom je pojistné vnímáno i definováno jako úplata za služby, které pojistitel poskytne v případě, nastane-li pojistná událost.

Smyslem a cílem naší práce je pomoci poškozeným (ev. pojištěným) vznést veškeré legitimní nároky vyplývající z povahy pojistné události a získat tak pojistná plnění, na která mají právní nárok.

Promlčecí doba pojistné události je tříletá a začíná běžet rok po vzniku pojistné události. Každou pojistnou událost evidovanou pojistitelem lze tedy opětovně posoudit a vznést oprávněné nároky do 4 let po datu vzniku pojistné události a pomoci tak klientům získat to, co jim ze zákona náleží a co jim nebylo poskytnuto. A od toho jsme tu my. Máte-li pocit, že Vám pojistitel vyplatil menší plnění, než na které máte nárok, obraťte se na nás.

Proč do toho jít s námi

→       Nic neriskujete – Nárok na odměnu nám vznikne až ve chvíli, kdy Vám zajistíme pojistné plnění.  Tento nárok je vyčíslen jako procentuální podíl na částce, kterou pro Vás získáme – nestane se tak, že by pro Vás byla spolupráce s námi ztrátová. V případě, kdy Vám plnění nezajistíme, nám žádnou odměnu platit nebudete.
→       Je to pohodlné – Veškeré formality vyřídíme online, telefonicky, případně korespondenčně.
→       Jste ve správných rukou – Náš tým odborníků má s auditem pojistných událostí a uplatňováním nároků bohaté zkušenosti. Zajistíme nejvyšší možné plnění i pro Vás!

Kdy má cenu se nám ozvat?

→       pokud si myslíte, že Vám pojistitel vyplatil menší pojistné plnění, než jaké Vám skutečně náleží
→       pokud máte zájem o zastupování před pojišťovnou od samého začátku jednání
→        pokud chcete dosáhnout na maximální možnou částku, na jakou máte nárok

Průběh spolupráce

Kontaktujte nás na e-mail skody@pomocveritelum.cz, nebo vyplňte krátký dotazník. Ozveme se Vám, domluvíme se na dalším postupu a vyžádáme si od Vás potřebné dokumenty. Následně zahájíme audit pojistné události, po jehož ukončení Vám bude vyplaceno získané pojistné plnění.